Go to our page at

V O N D E L P A R K

Wat je niet wilt als je je inschrijft voor een cursus.

- Een docent die mompelt of op een of andere manier slecht verstaanbaar is.
- Een docent die geen structuur aanbrengt: de lessen zijn chaotisch, je weet niet goed waar je eigenlijk mee bezig bent.
- Een docent die niet kan uitleggen: dat maakt je onzeker. "Ligt het aan mij of hebben anderen het wel begrepen?"
- Een docent die vooral wil laten zien wat hij allemaal weet en kan, waardoor jou het initiatief wordt ontnomen.
- Een behaagzieke docent die toelaat dat de dominante cursisten alle ruimte en aandacht claimen.
- ...

Bovenstaande ervaringen waren voor ons een van de inspiraties om het VA te beginnen.

A T E L I E R . N L