Go to our page at

V O N D E L P A R K
De prijzen van de cursussen staan op de beschrijvende pagina's (van de cursussen) vermeld.

De prijs voor de workshops is afhankelijk van het af te spreken aantal lessen en het aantal deelnemers. Zie hiervoor de tabel.

De prijs voor privéles of coaching bedraagt 50 euro per uur.
A T E L I E R . N L